Danina Adama Samowskiego

danina Adama Szamowskiego 002Adam Samowski vel Szamowski otrzymuje wymiar włók 60 we włości maksymowskiej.

W ML 101, 299 znajduje się przywilej z 6.05.1625 r. na pustosz Szantałowo i Łastowicze (włók 30); kolejny przywilej w księdze 108, 448 jest już z 20.09.1635 roku na Illisowo, Audokino, Kudzino, Bochmarowo. Zniekształcone nazwy tych miejscowości znajdujemy także w Spisie obywateli smoleńskich z 1654 roku: Bantałłowo (Szantałowo), Pokłonowo, Lisowo (Illisowo), Buchmarowo (Bachmarowo), Brita.

Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 33 wg pierwotnej numeracji (skan 41)

Panu Adamowi Szamowskiemu za dwiema przywilejami wymierzono włók sześćdziesiąt w roku 1626 miesiąca decembra 5 dnia.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz