Biblioteka Jagiellońska 906

1Księgi wymiaru i ograniczenia

za przywilejami JKM Zygmunta III PNM danin IchMPP żołnierzów obywatelów i na wszitko duchowieństwo smoleńskie i inne ordynacje zamku smoleńskiego i za osobliwemi listami jaśnie wielmożnego JMPana Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego puńskiego etc etc. starosty w województwie smoleńskim, w ujeździe dorohobuskim, w bielskim i różnych stanach wybranych. Zaczęty pomiar wykonawszy przysięgę w roku pańskim 1621 miesiąca maj 12 dnia.

================================================================

SPIS TREŚCI

Znak „(…)” oznacza, że wpis nie został jeszcze opublikowany.

 

Danina paniom zakonnem

Benedyktynki smoleńskie otrzymują wymiar placu na kościół i klasztor w Smoleńsku oraz we włości dąbrowieńskiej: … Więcej

DANINA JMP SAMUELA RYLSKIEGO

dworzanina JKM pokojowego starszego Samuel Rylski otrzymuje dwa wymiary (w sumie 300 włók) dla miasteczka … Więcej

Danina ojcom jezuitom

Wymiar dla kolegium orszańskiego ojców jezuitów w puszczy smoleńskiej we włości dąbrowieńskiej. Przepisał Władymir Prochorow. … Więcej

Danina na cerkiew Woskrzesienia Świętego

Świeszczennik Lauryn Wasilowicz otrzymuje wymiar Siedliska Oskrzesieńskiego i poczynku Krukowo nad rzeką Łośminą we włości … Więcej

Danina miasteczku Krasnemu

Adnotacja o niemożności dokonania wymiaru dla miasteczka Krasne z powodu nieudostępnienia przez mieszczan przywileju królewskiego. … Więcej

Danina na plebanię kraś[n]ieńską

Adnotacja o wymiarze (patrz także: Danina nieznanego szlachcica)  Jag 906, s. 2 wg pierwotnej numeracji … Więcej

Danina na klasztor panieński

Informacja Adama Zaręby o wymiarze dla klasztory benedyktynek. Jag 906, s. 2 wg pierwotnej numeracji, … Więcej

Danina na wójtostwo kraśnienskie

Wymiar wójstostwa kraśnieńskiego wiosek Durawicze, Nosonowo nad rzeczkami Syczowką i Rozmysłem we włości dąbrowieńskiej. Przepisał … Więcej

Danina miasteczka Żarnowa

Miasteczko Żarnowo otrzymuje wymiar stu trzydziestu pięciu włók do paszni i osady. Przepisał i zlokalizował … Więcej

(...)

Nadanie bojarom [pancernym] JKM

Bojarzy pancerni otrzymują wymiar daniny w wiosce Hołubowicze, Okrasowo, Jędrzejkowo, Szyszkino, nad rzekami Ruchą i … Więcej

DANINA NA FOLWARK GŁUSZYCE

Ograniczenie folwarku Głuszyce w stanie dąbrowieńskim dla Aleksandra Gosiewskiego przez Adama Zarębę, dnia 24.10.1624 r., … Więcej

Notatka dotycząca dwóch danin w stanie dąbrowieńskim

Jag 906, s. 8 wg pierwotnej numeracji (skan 23) Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował Jakub Brodacki. … Więcej

Danina nieznanego szlachcica (lub plebanii w Krasnem)

Nieznany z nazwiska szlachcic otrzymuje wymiar Jeskowej, Danowa, Dańszczyzny, Nowosiła, Bolewa i Misnaków we włości … Więcej

Danina Samuela Rylskiego (Zwierowicze)

Samuel Rylski otrzymuje wymiar majątku we włości dąbrowieńskiej. Być może chodzi o dobra Zwierowicze z … Więcej

Odmiana pana Andrzeja Dubińskiego

Andrzej Dubiński za grunty Nosowo, Kisłoje i Chluścino otrzymuje Krzesnino, Bykiejowo, Kościno nad rzeką Wiechrą … Więcej

ODMIANA PANU MACIEJOWI STRZYŻEWSKIEMU

Maciej Strzyżewski w zamian za derewnie Świerszczkowo otrzymuje derewnię Chodniowo. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył … Więcej

ODMIANA DANINY PANA SIŁY KNIAZINA

Siła Kniazin w zamian za derewnię Fursowo, Woronowo i Morchowo otrzymuje derewnie Łatyszyno, Wołnino i … Więcej

ODMIANA DANINY PANA POTAPA MIKULINA

Potap Mikulin otrzymuje derewnie Haniszczyno, Nahiszczyno i Kościno oraz poczynek Harbunowo w zamian za derewnie … Więcej

DANINA NA BISKUPSTWO SMOLEŃSKIE

Adnotacja Adama Zaręby o wymiarze dla biskupstwa smoleńskiego. Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył … Więcej

DANINA DANA PANU JANU PUCIACIE RUSINOWSKIEMU instygatorowi JKM

Jan Puciata Rusinowski otrzymuje wymiar pustoszy Szurynowo, Kozłowo i Kalinino nad rzeczką Szczołbną we włości … Więcej

DANINA APELMANOWSZCZYZNA

Aleksander Gosiewski otrzymuje wymiar wiosek Ostróg, Stripiczino, Wicieniczo [?], Kołodzino, Jusowo, Mihnowo, Bościciany, które otrzymuje … Więcej

Danina miasteczka Dosuhowa

Mieszczanie dosuhowscy otrzymują wymiar siedemdziesięciu włók we włości małachowskiej. Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował i mapką … Więcej

Danina miasteczku Samso[no]wa

Treść wpisu trudna do odtworzenia. Ze wspomnianym Poniatowskim mieszczanie toczyli spór o grunty (patrz komentarz … Więcej

Danina miasteczku Wichrowa

Informacja o założeniu miasteczka Wichrowo nad rzeką Wiechrą. Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył … Więcej

DANINA PANA STANISŁAWA KOZIGORSKIEGO

Stanisław Kozigorski otrzymuje wymiar uroczyska Miciuryno, Bokowo, Kosakino, Świersczkowo, Świrowo, Batykino, Zachwatajowo we włości małachowskiej. … Więcej

DANINA PANA JAKUBA PIOTRA WOJEWÓDZKIEGO

Jakub Piotr Wojewódzki otrzymuje wymiar pustoszy Litwinowo, Biały Ruczaj, Pieńki, Kochanowo, Babonki, Kłypino, Woronowo, połowy … Więcej

DANINA PANOM SIEDLARZOM

Siodarz Abrahim Oborski z synami otrzymuje wymiar pustoszy Michiejowo nad rzeczką Smorodyniec we włości małachowskiej. … Więcej

DANINA STANISŁAWA BOGUSZEWSKIEGO

Stanisław Boguszewski kwituje wymiar miejscowości, otrzymanych w zamian za miejscowości otrzymane pierwotnie, ale oddane komu … Więcej

Danina Adama Samowskiego

Adam Samowski vel Szamowski otrzymuje wymiar włók 60 we włości maksymowskiej. W ML 101, 299 … Więcej

DANINA SAMUELA STANISŁAWA DRUCKIEGO-SOKOLIŃSKIEGO

Informacja o wymiarze daniny dla Samuela Stanisława Druckiego-Sokolińskiego we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką … Więcej

DANINA PANA JANA ZAJEZIERSKIEGO

Jan Zajezierski otrzymuje wymiar siedliska Dorohań nad rzeczką Dorohanką we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA JMP WINCENTEGO MŁOCKIEGO

Wincenty Młocki otrzymuje wymiar sioła Pohost i pustoszy Mardwionowo, Chłamcowo i Strawino we włości maksymowskiej. … Więcej

DANINA KRZYSZOFA ZAJEZIERSKIEGO

Krzysztof Zajezierski otrzymuje wymiar pustoszy Iwaczejowicze, Androsowo, Stupino, Zadoroże nad rzekami Wiechrą i Orlanką we … Więcej

Danina pana Waleriana Wyleżyńskiego

Walerian Wyleżyński otrzymuje wymiar 20 włók w stanie maksymowskim nad rzekami Wiechrą i Orlanką. Przepisał, … Więcej

DANINA PANU MELCHIOROWI GUDZIEJEWSKIEMU

Melchior Gudziejewski otrzymuje wymiar wioski Cieściaki oraz Malisowo, Ałdakimkowo i Kolismanowo we włości maksymowskiej nasd … Więcej

DANINA PANU ADAMOWI WIERZCHOWSKIEMU

Adam Wierzchowski otrzymuje wymiar miejscowości Mikicino, Stanisławowo, Siemielowo, Syrokino nad rzeką Upokoj we włości maksymowskiej. … Więcej

DANINA PANU STEFANU ZALESKIEMU

Stefan Zaleski kapitan sierpejski otrzymuje wymiar pustoszy Sawionki ze Starym Horodziskiem oraz Owinkowa nad rzeką … Więcej

DANINA PP JANA I ANDRZEJA PIÓRO

Jan i Andrzej Pióro otrzymują wymiar pustoszy Bielikowo, Jurkowo, Łochy i Rzezanowo nad rzeką Polną … Więcej

DANINA PANU STEFANOWI GIKONTOWI

Stefan Gikont otrzymuje wymiar uroczyszcza Jurowo, Zapole, Stuhrowo i pustoszy Wołkowo we włości maksymowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANU BALCEROWI KOŁAKOWSKIEMU

Balcer Kołakowski otrzymuje wymiar pustoszy Kaniszczowo i Bukino nad rzeczką Treścianką. Przepisał, zredagował i mapką … Więcej

DANINA PANU [PIOTROWI] BADOWSKIEMU

Piotr Badowski otrzymuje wymiar pustoszy Łapciowo, Sawino, część Sudnikowa we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANU JANU SZCZECHOWSKIEMU

Jan Szczechowski otrzymuje wymiar pustoszy Samochwałowo i Seperowo oraz Jędrzejkowo i Łaszkowo nad rzeką Upokoj … Więcej

DANINA PANU WOJCIECHOWI PĘSKIEMU

Wojciech Pęski otrzymuje wymiar Bojarszczyzny i pustoszy Pohanowo nad rzeczką Pohanowką we włości maksymowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANU ALEKSANDROWI IWASZKIEWICZOWI

Aleksander Iwaszkiewicz otrzymuje wymiar pustoszy Tyczynino, Starosiele, Kozubłowo nad rzeką Upokoj i Pohanowką. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA PANU HIDY HORNIKOWI KAPITANOWI

Hida Hornik otrzymuje wymiar wioski Karłowo nad rzeką Bezwodką we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA JMP JANU MILEWSKIEMU

Jan Milewski otrzymuje wymiar derewienki Moczułowo, poczynku Siemieszkowo, Mniekino nad rzekami Dzielną i Szczołbną we … Więcej

DANINA PANÓW ŁYKÓW

Jarosz i Samuel Łykowie otrzymują wymiar pustoszy Lipki Małe, Wysokosiele, Proskuryno we włości maksymowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA JMP KONSTANTEGO UHLIKA

Konstanty Uhlik otrzymuje wymiar poczynku Załocze i uroczyska Skrzypkowo we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

Danina Piotra Siekacza

Piotr Siekacz otrzymuje siedlisko Kopciowo, Iwankowo i Iwanowa nad rzeką Stobną we włości katyńskiej, Przepisał … Więcej

Danina Stefana Bielskiego

Stefan Bielski otrzymuje wymiar i ograniczenie derewienki Tyrkowo, pustoszy Suszu, Pucyłowa, leżących w stanie katyńskim … Więcej

(...)

Danina Jana Aleksandra Narbuta

Jan Aleksander Narut informuje o dokonaniu wymiaru i ograniczenia derewni Kuźmy, Jakuszyn, Tyszyn i Dziniów, … Więcej

DANINA PANA WALERA DAJNIĘCKIEGO [Waleriana Damieckiego]

Opis granicy stanu iwanowskiego ze stanem jeleńskim. Niewyjaśniony związek z daniną Damięckiego. Od rzeki Oster … Więcej

Danina ojcom jezuitom kolegium smoleńskiego

Ojcowie jezuici otrzymują wymiary różnych gruntów na różne cele w różnych włościach. Przepisał i opatrzył … Więcej

DANINA PANU JANU WOJEWÓDZKIEMU +

Jan Wojewódzki otrzymuje bez wymiaru wioski Światłowo, Żakowo, Wołotkowo, Narluno [?], Baranowo, Martwiowo we włości … Więcej

DANINA PANU JAKUBOWI KAROLOWI MADALEŃSKIEMU WOJSKIEMU MŚCISŁAWSKIEMU

Jakub Karol Madaleński otrzymuje wymiar pustoszy Motowidłowo, Boryskowo, Przylepowo nad rzekami Wieprzycą, Sożem i ruczajem … Więcej

DANINA PANA JANA WOJEWÓDZKIEGO [SIANOŻĘCI]

Jan Wojewódzki otrzymuje wymiar spornych sianożęci na południe od miejscowości Kniazie we włości iwanowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA P. KRZYSZTOFOWI BIEDRZYCKIEMU

Krzysztof Biedrzycki otrzymuje wymiar wioski Murihino oraz pustoszy Kołykowo nad rzeczką Hościnką we włości iwanowskiej. … Więcej

DANINA PANU JERZEMU CHALUCIE – list przeciwny

Jerzy Chalucin potwierdza otrzymanie wymiaru wioski Klementino i poczynku Weroszczakino we włości iwanowskiej nad rzeką … Więcej

DANINA PANU JAKUBOWI BIELSKIEMU LIST PRZECIWNY

Jakub Bielski potwierdza dokonanie wymiaru miejscowości Pachomowo nad rzekami Hościnką i Sożem we włości iwanowskiej. … Więcej

DANINA PANU JANU CIECHANOWIECKIEMU

Pisarzowi ziemskiemu orszańskiemu list przeciwny Jan Ciechanowiecki potwierdza wymiar derewni Matwiejewo, pustoszy Zubowo, Momontowo i … Więcej

Danina ojcom dominikanom konwentu smoleńskiego

List przeciwny ojców dominikanów smoleńskich, potwierdzający wymiar derewni Puciacino, Urubęk [?], Stryno, pustoszy Łuhowate, Bałabanowo, … Więcej

DANINA PANU HREHOREMU TRACOWSKIEMU

Notatka o wymiarze pustoszy Rżawiec dla Hrehorego Tracowskiego we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką … Więcej

DANINA PANU MARCINOWI DĄBROWSKIEMU List przeciwny

Marcin Dąbrowski potwierdza wymiar pustoszki Pawłowo oraz Pustoszy Iwanowskiej nad rzeką Soż. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANU ALEKSANDROWI CIECHANOWICZOWI

Aleksander Ciechanowicz otrzymuje wymiar pustoszy Olechnowo, Maksiejowo, Bieldzicze, Bykowo, Rakisłowicze, Żelzałowo, Małe we włości iwanowskiej … Więcej

Danina Pana Pawła Ciechanowicza

Paweł Ciechanowicz otrzymuje wymiar pustoszy Antonowo, Przydrożne, Siemionkowo, Horodek Stary, Wasilowo, Chomińskie Stare i Nowe, … Więcej

Danina na cerkiew Spasa Świętego

Świeszczennik cerkwi Spasa Świętego otrzymuje wymiar daniny w Pustoszce Popowskiej nad rzekami Sożem, Hościnką i … Więcej

DANINA PANA KULBACKIEGO

Informacja o wymiarze dla Jana Kulbackiego na pograniczu włości maksymowskiej i iwankowskiej. Najwyraźniej mierniczy Zaręba … Więcej

Danina pana Jana Kulbackiego

Jan Kulbacki otrzymuje wymiar wioski Bohatiszcze, Maraczowo i dodatkowych włók. Nadanie znajduje się na pograniczu … Więcej

DANINA PANÓW AZANCZEWSKICH

Panowie Jan i Bazyli Azanczewski otrzymują wymiar pustoszy Szygołbice nad rzeką Rosazą we włości iwanowskiej. … Więcej

DANINA PANU IWANU KUDZINOWI

Iwan Kudzin otrzymuje pustosz Świrydonowo i poczynek Uzelukowo we włości iwanowskiej nad rzeką Rosarzą. Przepisał, … Więcej

Danina Heliasza Suchodolskiego

Heliasz Suchodolski otrzymuje wymiar poczynku Borek Ozierzecki we włości iwanowskiej nad rzeką Berozynią. UWAGA! Trudno … Więcej

DANINA PANU BOHDANOWI CHALUCINOWI KALECZYCKIEMU

Bohdan Chalucin Kaleczycki otrzymuje wymiar pustoszy Jesienkowo, Osuszkino i Dołmatowo we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował … Więcej

Notatka o daninach Stanisława Bielickiego i Mikołaja Borowskiego

Jag 906, s. 87 wg pierwotnej numeracji (skan 95) NA PAMIĘĆ PANU STANISŁAWOWI BIELICKIMU rotmistrzowi … Więcej

DANINA PANU JAKUBOWI PIOTROWI WOJEWÓDZKIEMU

Jakub Piotr Wojewódzki otrzymuje wymiar pustoszy Samołynino (Samołyhino?), Samorokowo nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. … Więcej

DANINA PANU JAKUBOWI ROSITEN[OWI]

Jakub Rositen otrzymuje wymiar derewni Hewino i pustoszy Doronino nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. … Więcej

Danina na pomocnika pana Marcina

Nieznany z imienia pomocnik Marcina puszkarza otrzymuje wymiar pustoszy Horbowo we włości iwanowskiej. Przepisał i … Więcej

DANINA MARCINA MIKOŁAJOWICZA

Informacja o wymiarze dla Marcina Mikołajowicza Pustoszy Iwanowskiej nad rzeką Soż we włości iwanowskiej oraz … Więcej

DANINA PANU DERLICKIEMU pomocnikowi

Matys Derlicki otrzymuje wymiar pustoszy Kondrykino w okolicach daniny Jana Wojewódzkiego nad rzeką Soż we … Więcej

DANINA PANA HANUSA KIEWENA

Hanus Kiewen puszkarz smoleński otrzymuje wymiar pustoszy Skokowo we włości iwanowskiej nad rzeką Sożem. Przepisał, … Więcej

DANINA NA POMOCNIKA PUSZKARSKIEGO [IWANA HOROSZKO]

*Iwan Horoszko otrzymuje wymiar pustoszy Leskowo i Skuharowo nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. Notatka … Więcej

DANINA ANDRZEJOWI I FIEDOROWI BIAŁOKOPYTÓW

Pomocnicy puszkarscy Andrzej i Fiedor Białokopytowie otrzymują wymiar pustoszy Sczelnikowo, Zamiatnino oraz Rusanowo we włości … Więcej

DANINA NA POMOCNIKA PUSZKARSKIEGO

Puszkarz Marcin Stefanowicz (zwany też po prostu Marcinem) otrzymuje wymiar pustoszy Niemczynowa i poczynku Szczecinino … Więcej

DANINA NA pomocnika albo na chłopy dla raków

Aleksander Gosiewski otrzymuje wymiar 6 włók przeznaczonych dla chłopów, którzy mają łowić raki na potrzeby … Więcej

Pustoszy zajęte na pogranicze smoleńskie

jSianożęci, które „lada kto kosi i swawolnie zajmuje”. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. … Więcej

Danina miasteczka Prudów

Miasteczko Prudy otrzymuje pustoszy Chmarskie, Piwowo, Sorokopudowo, Parszyno, Alistrachowo, Rzemieniowo, Szemetowo, Obuchowo, Chołoszczowo, Ładychino, Halihino, … Więcej

DANINA PANA MIKOŁAJU STANKIEWICZU

Mikołaj Stankiewicz otrzymuje wymiar nieznanej z nazwy pustoszy, być może miejscowości Бакланово nad rzeką Soż … Więcej

DANINA JMP JAKUBA KAROLA MADALIŃSKIEGO

wojskiego mścisławskiego dworzanina i pułkownika JKM Jakub Karol Madaliński otrzymuje wymiar derewni Andronowo, Połujowo, Starykowo, … Więcej

DANINA PANA JANA WOJEWÓDZKIEGO

Jan Wojewódzki otrzymuje wymiar dodatkowych włók i morgów, których zabrakło do pełnego wymiaru trzydziestu włók, … Więcej

Odmiana JMP Marcinu z Karlina Karlińskiemu chorążemu smoleńskiemu

Jag 906, s. 105 wg pierwotnej numeracji (skan 112) Adam Zaręba mierniczy JKM przysięgły i … Więcej

DANINA PANU DANIELOWI MADALIŃSKIEMU ROMISTRZOWI JKM

Daniel Madaleński otrzymuje wymiar derewienki Wadowa, Babi Mostek oraz Klesczyno u źródeł rzeki Upokoj we … Więcej

INFORMACJA O DANINIE CIECHANOWIECKIEGO

Jag 906, s. 108 wg pierwotnej numeracji (skan 115) Daniny pana Ciechanowieckiego szukać na karcie … Więcej

Informacja o daninie Jakuba Bykowskiego

Jag 906, s. 108 wg pierwotnej numeracji (skan 115) JMP Januszowi Bykowskiemu włók pięćdziesiąt w … Więcej

Informacja druga o daninie JMP Jana Wojewódzkiego

Jag 906, s. 108 (skan 115) Danina JMP Jana Wojewódzkiego podsędka sm[oleńskiego] na włók dwadzieścia … Więcej

Informacja o daninie Jana Wojewódzkiego

Jag 906, s. 108 wg pierwotnej numeracji (skan 115) Odmiana JMP Jana Wojewódzkiego Ro [?] … Więcej

Danina PP mieszczan z[a]mku JKM Smoleńska

Jag 906, s. 109 (wg pierwotnej numeracji). Skan 116. Mieszczanie smoleńscy otrzymują wymiar gruntów do … Więcej

Danina na szpital żołnierski smoleński

Mikołaj Woroniec kapitan dorohobuski otrzymuje wymiar daniny szpitalu żołnierskiego we włości dołhomowskiej. Przepisał i zlokalizował … Więcej

DANINA PANOM PUZYREWSKIM

Panowie Puzyrewscy otrzymują wymiar siedliska Stankowo, Ptachino, Krzeńkowo, części siedliska Puczniewo nad Suchą Słowazą we … Więcej

Danina na folwark ojcom dominikanom

List przeciwny księdza Prokopa potwierdzający wymiar pustoszy Rubuszczynka we włości dołhomowskiej. Przepisał i zlokalizował na … Więcej

DANINA PP. TETERYMOWICZOM KURMIŃSKIM

Panowie Teterynowicze Kurmińscy otrzymują wymiar pustoszy Uwarowo nad rzeką Słowazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA PP. PUZYREWSKIM list przeciwny

Panowie Puzyrewscy potwierdzają dokonanie wymiaru połowy pustoszy Ostankowo nad rzeczką Jelemną we włości dołhomowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANÓW MALISZEWICZOM

Panowie Maliszewicze otrzymują wymiar pustoszy Słukino we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapkę opatrzył Jakub … Więcej

DANINA PANU JANOWI WILCZKOWI

Jan Wilczek otrzymuje wymiar nieznanej miejscowości nad rzeczką Ołtachowką. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki. Ani … Więcej

DANINA PANU ANDRZEJOWI KRZYWICKIEMU

Andrzej Krzywicki otrzymuje wymiar pustoszy Rożnowo we włości dołhomowskiej nad rzeczką Zabawką. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANOM PLASKACZEWSKIM

Panowie Plaskaczewscy otrzymują wymiar pustoszy Połujochotowo i Harawicze nad rzeczką Lemną we włości dołhomowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANA ŁAWRYNA JASZEWSKIEGO

Ławryn Jaszewski otrzymuje wymiar pustoszy Berborowo nad rzeczką Bołohowką we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANOM BARTOSZOWI [I] ALEKSANDROWI SĘPLIŃSKIM

Panowie Sęplińscy otrzymują wymiar pustoszy Siemieczyno i Fiedorowo nad rzeką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANU ZAREWICZOWI SAMOWTÓREMU

Makary Zarewicz vel Żarewicz otrzymuje wymiar pustoszy Dementejowo nad rzeką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANU JANOWI KOTOWICZOWI WŁÓK TRZYNAŚCIE

Jan Kotowicz otrzymuje wymiar pustoszy Lichaczowo nad rzeką Zabawką we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANU ROMANOWI LESZEWICZOWI

Roman Leszewicz otrzymuje wymiar połowy pustoszy Rożnowo nad rzeczką Zabawką we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA PP. JANOWI, HREHOROWI WACHANOWSKIM

Panowie Wachanowscy otrzymują wymiar pustoszy Rakowicze nad rzeczką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PP. JUKAWSKIM I PANU KLECZKOWSKIEMU

Panowie Jukawscy i Jan Kleczkowski otrzymują wymiar pustoszy Taracyno i Karabino oraz Dworkowo nad rzeczką … Więcej

DANINA HELIASZA WIŃSKIEGO

Heliasz Wiński otrzymuje wymiar nad rzeczką Słowazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował, zidentyfikował właściciela i … Więcej

DANINA PANA KRZYSZTOFA BURZYŃSKIEGO WŁÓK DZIESIĘĆ

Jan Krzysztof Burzyński otrzymuje wymiar pustoszy Siekiryno i Tyzyno nad rzeką Świnną we włości dołhomowskiej. … Więcej

DANINA PP. KUŹMY I HREHOREGO ŻYRKOWICZÓW

Żyrkowicz vel Żyrkiewicz, lokalizacja daniny niepewna. Być może chodzi o pustosz Kisielowo (Кошелева), która jednak … Więcej

DANINA PANA PIOTRA MROWIŃSKIEGO

Piotr Mrowiński otrzymuje wymiar derewni Bubnino vel Bubnowo nad rzeką Nahacią we włości dołhomowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANA JAKUBA GRABOWSKIEGO

W dokumencie jest mowa także o drugim wymiarze dla pana Grabowskiego na daninie Stanisława Buyny, … Więcej

DANINA PANA KRZYSZTOFA (STANISŁAWA?) ZAKRZEWSKIEGO

Krzysztof (Stanisław?) Zakrzewski otrzymuje wymiar dziesięciu włók nad rzekami Łosną i Łotowną. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANU JANOWI PASKOWI

Horodniczy Jan Pasek z żoną Prudencją Wołłowiczówną otrzymują wymiar uroczyska Białorucze, Wotwicze, Pirochowo, Kuczyno i … Więcej

DANINA PANU JANU KONOPACKIEMU

Jan Konopacki otrzymuje wymiar pustoszy Hołownino i Ostrożysko Wołujowe nad rzeką Łosną we włości dołhomowskiej. … Więcej

DANINA PANA TEODORA ORAŃSKIEGO

Teodor Orański otrzymuje wymiar pustoszy Załobino i Kurkino we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką … Więcej

DANINA PANA JAKUBA GRABOWSKIEGO

Fragment wymiaru dla Jakuba Grabowskiego w pustoszach Stanin i Biełki Nowe oraz w poczynku Chłopiczowo … Więcej

Adnotacja dodatkowa o wymiarze w majątku Kowalowo

Adnotacja dotycząca wymiarów, których w Kowalowie we włości dołhomowskiej dokonał mierniczy Tomasz Racewicz. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA PANA MARCINA KARLIŃSKIEGO

chorążego ziemskiego smoleńskiego rotmistrza JKM Jag 906, s. 159 (wg pierwotnej numeracji). Skan 156. we włości … Więcej

Danina panu Stanisławowi Buynie

Jag 906, s. 160 (wg pierwotnej numeracji). Skan 157. Stanisław Buyno otrzymuje wymiar derewienek Iwanicze, pustoszy … Więcej

DANINA PANU KASPROWI NAGOTOWI SEKRETARZOWI JK[M]

Jag 906, s. 161 (wg pierwotnej numeracji). Skan 158. Kasper Nagot otrzymuje wymiar daniny na suchodole … Więcej

DANINA P. JERZEGO GORZUCHOWSKIEGO

Jag 906, s. 163 (wg pierwotnej numeracji). Skan 160. Jerzy Gorzuchowski otrzymuje wymiar pustoszy Surokorzeń, … Więcej

DANINA JMP KASPRA NAGOTA SEKRETARZA JKM

Jag 906, s. 164 (wg pierwotnej numeracji). Skan 161. Kasper Nagot otrzymuje wymiar daniny Suchy Poczynek … Więcej

Danina do biskupstwa smoleńskiego

Adnotacja Adama Zaręby o daninie dla biskupstwa smoleńskiego we włości iwankowskiej w ujeździe smoleńskim. Jag … Więcej

DANINA JM PANA JANA PASKA

Jan Abrahamowicz Pasek otrzymuje wymiar 300 włók we włości iwankowskiej nad rzeką Sustromiec. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA PANA JANA WOJEWÓDZKIEGO

Jan Wojewódzki otrzymuje wymiar pustoszy Marynino nad rzeką Borowką we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA KRZYSZTOFA BUYNIECKIEGO

Krzysztof Buyniecki otrzymuje wymiar pustoszy Szelizyno, Prudzino, Szuciłowo, Kozłowo, Spaskie i Poczynek Starozarosły nad rzeką … Więcej

DANINA PANÓW CHODYKOWSKICH

Michał i Jędrzej Chodykowscy otrzymują wymiar pustoszy Poniowino, Bojarkino, Prudzino nad rzeczką Piwowarką we włości … Więcej

DANINA JMP MIKOŁAJA WOROŃCA

Mikołaj Woroniec otrzymuje wymiar 100 włók we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub … Więcej

DANINA PP. KOMAROM i P. BRUDZIŃSKIEMU

Janusz i Jan Komarowie oraz Marcin Brudziński otrzymują wymiar pustoszy Barcinowo i Jenino nad rzeczką … Więcej

DANINA PANU STEPANU HAWRYŁOWICZOWI

Stepan Hawryłowicz otrzymuje wymiar pustoszy Skorowino nad rzeczką Moszną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANÓW TRUNIOWSKICH

Panowie Truniowscy otrzymują wymiar pustoszy Jurokowo nad rzeką Owością we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA HREHOREGO BIELKIEWICZA

Hrehory Bielkiewicz otrzymuje wymiar pustoszy Dziurkino nad rzeką Sustromiec we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

Danina pana [Mateusza] Grzybowskiego

Mateusz Grzybowski otrzymuje wymiar pustoszy Czortołomowo we włości iwankowskiej nad rzeczką Piaseczną. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA MARCINA KUBLICKIEGO

Marcin Kublicki otrzymuje wymiar pustoszy Rudłowo nad rzeczką Piaseczną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA [TOMASZA] DZIĘGLA

Tomasz Dzięgiel otrzymuje wymiar pustoszy Hlistowo nad rzeką Piesiakiem we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA MARCINA BRYSZKOWSKIEGO [Bryczkowskiego]

Marcin Bryszkowski (Bryczkowski) otrzymuje wymiar miejscowości Kudrawcowo i Matuchino nad rzeką Suchodołem we włości iwankowskiej. … Więcej

DANINA PANÓW OTROSZKIEWICZÓW

Panowie Otroszkiewicze otrzymują wymiar miejscowości Kaszkino i Kłokowo nad rzeką Miecowką we włości iwankowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANA JANA SERWIRA

Jan Serwir otrzymuje wymiar pustoszy Babina nad rzeczką Piaseczną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANÓW DMUCHOWSKICH

Panowie Dmuchowscy otrzymują wymiar w dwóch obrębach pustoszy Alabiowo (Alabilowo), Dzierżawino, Sychytowo nad rzeczkami Pustoszką … Więcej

DANINA PANA JAKUBA MOKRZYCKIEGO

Jakub Mokrzycki otrzymuje wymiar pustoszy Cimoszowo nad rzeką Borowką i sianożęci nad rzeką Owaścią we … Więcej

DANINA PANÓW KRASOWSKICH

Panowie Krasowscy otrzymują wymiar miejscowości Klimaczyno nad rzeką Sustromiec we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANÓW GINIÓW

Panowie Giniowie otrzymują wymiar pustoszy Milejowo nad rzeką Sustromiec we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA MATEUSZA SAWICKIEGO

Mateusz Sawicki otrzymuje wymiar pustoszy Horbowo i połowy pustoszy Jehupowo nad rzeczką Prozowką we włości … Więcej

DANINA PANA ALEKSANDRA BUSZYŃSKIEGO

Aleksander Buszyński i Andrzej Klonowski otrzymują wymiar wiosek Dubasicze, Worotnino, Synkowo i pustoszy Lipniki nad … Więcej

Danina ojców świeszczenników Spasa S.

Popi Fiedor Kuźmieniec i Kuźma Iwanowicz otrzymują zawiadomienie, iż ich daniny pomiędzy Botajowem, Daszynem, Kuzinem … Więcej

DANINA PANA GŁĘBOCKIEGO I PANÓW PUCIATÓW

Jan Głębocki i panowie Puciatowie otrzymują wymiar pustoszy Pierszkowo nad rzeczką Świnną we włości iwankowskiej. … Więcej

DANINA PANÓW ANDRYSZEWICZÓW

Panowie Andryszewiczowie otrzymują pustosz Kruszyna i Kojecka nad rzeką Koklanką we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA PANÓW PUCIATÓW

Panowie Puciatowie otrzymują wymiar pustoszy Podsosonie i Nikiforowo nad rzeką Dobrą we włości iwankowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANA IWANOWSKIEGO

Pan Iwanowski otrzymuje wymiar pustoszy Żehałowo nad rzeką Świnną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA JANA ADAMA WIERZCHOWSKIEGO

Jan Adam Wierzchowski otrzymuje wymiar wsi Wieśniaki we włości iwankowskiej. Nazwisko lennika zostało starannie wymazane. … Więcej

Danina p. Mikołaja Czeskiego

Jag 906, s. 192 (wg pierwotnej numeracji). Skan 187. Mikołaj Czeski otrzymuje wymiar derewni Zapole, … Więcej

Danina pana Raphaela Szeniawskiego

Jag 906, s. 192 (wg pierwotnej numeracji). Skan 187. Rafał Szeniawski otrzymuje wymiar w pustoszach … Więcej

Danina p. Hermana Zigmuntowicza

Jag 906, s. 195 (wg pierwotnej numeracji). Skan 190. Herman Zygmuntowicz otrzymuje wymiar pustoszy Turowszczyzna … Więcej

Danina pana Bakunowskiego

Jag 906, s. 195 (wg pierwotnej numeracji). Skan 190. Samuel Bakunowski otrzymuje wymiar derewni Miszczowa, Przylepowo, … Więcej

Danina pana Samuela Bakunowskiego

Jag 906, s. 198 (wg pierwotnej numeracji). Skan 193. Samuel Bakunowski otrzymuje wymiar derewni Miszczowa, … Więcej

Danina pana Mikołaja Kowalskiego

Jag 906, s. 199 (wg pierwotnej numeracji). Skan 194. Mikołaj Kowalski otrzymuje wymiar derewni Curykowo, Lublowo, … Więcej

Danina na władictwo smoleńskie

Jag 906, s. 201 (wg pierwotnej numeracji). Skan 196. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki. od JKM … Więcej

Danina na plebanią twierdelicką

Jag 906, s. 201 (wg pierwotnej numeracji). Skan 196. Komisarze królewscy dokonują wymiaru własności plebanii twierdelickiej … Więcej

Danina pana Hrehorego Łukianowicza

Jag 906, s. 202 (wg pierwotnej numeracji). Skan 197. Hrehory Łukianowicz trębacz królewski otrzymuje wymiar pustoszy … Więcej

Danina pana Stanisława Czasławskiego strażnika smoleńskiego

Jag 906, s. 203 (wg pierwotnej numeracji). Skan 198. Stanisław Czasławski otrzymuje wymiar pustoszy Sieniawino, … Więcej

Danina p. Marcina [Puszkarza]

Jag 906, s. 204 (wg pierwotnej numeracji). Skan 199. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki. we … Więcej

Danina Jana i Mikołaja Zdanowiczów Pomoc

Jag 906, s. 204 (wg pierwotnej numeracji). Skan 199. Jan i Mikołaj Zdanowiczowie otrzymują wymiar w … Więcej

Danina Marcina Zaleskiego pomocnika puszkarskiego

Jag 906 s. 205 (wg pierwotnej numeracji). Skan 200. Marcin Zaleski otrzymuje sześć włók na … Więcej

(...)

D[ani]na Pana Stefana Knębowskiego

Jag 906, s. 206 (wg pierwotnej numeracji). Skan 201. Stefan Knębowski otrzymuje derewienki Puzowa, pustosze Turowszczyzna, … Więcej

Danina pana Szczęsnego Krajewskiego

Jag 906, s. 211 [skan 202] Szczęsny Krajewski otrzymuje wymiar Bojarszczyzny nad rzeczką Wopcem Małym … Więcej

Danina panu Jakubowi Pyżowi

Jag 906, s. 213 (wg pierwotnej numeracji). Skan 204. Jakub Pyż otrzymuje osiem włók w derewience … Więcej

Danina p. Krzysztofowi Liberackiemu

Jag 906, s. 213 (wg pierwotnej numeracji). Skan 204. Krzysztof Liberacki otrzymuje pustosze Osuszkino, Chodzieżowo, Szelino … Więcej

Danina pana Tomasza Racewicza mier[niczego] JKM

Jag 906, s. 215 (wg pierwotnej numeracji). Skan 206. Tomasz Racewicz otrzymuje wymiar pustoszy Źrebcowo, Kuszmierowo, … Więcej

Danina pana Wojciecha Nowoszyńskiego

Jag 906, s. 216 (wg pierwotnej numeracji). Skan 207. Wojciech Nowoszyński otrzymuje wymiar daniny we włości … Więcej

Danina pana Judickiego

we włości berezańskiej, nad rzeką Chmością leżąca. Jag 906, s. 219 (wg pierwotnej numeracji). Skan … Więcej

DANINA PANA PIOTRA MAKALIŃSKIEGO

[w tym miejscu piktogram: krzyżyk na kopczyku] Przepisał i zredagował Jakub Brodacki. we włości berezańskiej … Więcej

DANINA HIERONIMA CIECHANOWICZA

podsędka smoleńskiego Jag 906, s. 219 (wg pierwotnej numeracji). Skan 208. Przepisał i zredagował Jakub … Więcej

Danina Pana Zygmunta Wrońskiego

Jag 906, s. 219 (wg pierwotnej numeracji). Skan 208. Zygmunt Wroński otrzymuje wymiar pustoszy Daniłowa, … Więcej

Danina pana Butlera kapitana JKM

niemieckiej piechoty we włości berezańskiej Jag 906, s. 220 (wg pierwotnej numeracji). Skan 209. Jakub Butler … Więcej

Danina budowniczego smoleńskiego Jakuba Wonlara

Jag 906, s. 221 (wg pierwotnej numeracji). Skan 210. Jakub Wonlar otrzymuje wymiar uroczyszcza Majakowo … Więcej

Danina pana Krzysztofa Suchodolskiego

Jag 906, s. 222 (wg pierwotnej numeracji). Skan 211. Krzysztof Suchodolski wydaje list przeciwny, oznajmiając o … Więcej

Danina pana Piotra Kuleszy

Jag 906, s. 223 (wg pierwotnej numeracji). Skan 212. Piotr Kulesza listem przeciwnym donosi o … Więcej

(...)

Danina na wójtostwo smoleńskie

Jag 906, s. 225 (wg pierwotnej numeracji). Skan 214. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.   … Więcej

Danina PP mieszczanów zamku smoleńs[kiego]

Jag 906, s. 225 (wg pierwotnej numeracji). Skan 214. Mieszczanie smoleńscy otrzymują wymiar gruntów położonych … Więcej

Danina na cerkiew smoleńską soborną

Prawosławna cerkiew soborna w Smoleńsku otrzymuje wymiar wioski Toporowo oraz pustoszy Bołdyn, Pniów, Piaseczna, Homzyki, … Więcej

Danina Jakuba Wonlara II

Jag 906, s. 233 (wg pierwotnej numeracji). Skan 218. Adresat wymiaru nie jest pewny. Prawdopodobnie … Więcej

Danina p. Iwana Lewosza

Jag 906, s. 234 [skan 219] Iwan Lewosz otrzymuje wymiar derewni zamieszkałych i niezamieszkałych Bielkowo, … Więcej

(...)

Danina pana Wojciecha Ważyńskiego

Jag 906, s. 237 (wg pierwotnej numeracji). Skan 222. Wojciech Ważyński otrzymuje wymiar derewni Karniłowo, Martianowo … Więcej

Danina pana Zygmunta Tarła

[znak krzyża za nazwiskiem?] Jag 906, s. 238 (wg pierwotnej numeracji). Skan 223. Zygmunt Tarło otrzymuje … Więcej

Danina Pana Reynoidela Rożna

Jag 906, s. 240 (wg pierwotnej numeracji). Skan 225. Reinhold Rożen otrzymuje wymiar 250 włók … Więcej

(...) (...)

Danina JMP Aleksandra Ogińskiego (część 1) - errata

Aleksander Ogiński otrzymuje wymiar majątku Zarębianki we włości kaspelskiej w ujeździe smoleńskim. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA STABROWSKIEGO NA WŁÓK PIĘĆDZIESIĄT

Jan Stabrowski otrzymuje wymiar derewienek Czajki, Wołowacze nad rzeczką Ozierzeczną we włości swadyckiej. Przepisał, zredagował … Więcej

(...) (...)

DANINA PANA PIOTRA ŚNIEGOCKIEGO

Piotr Śniegocki otrzymuje wymiar pustoszy Hrydzino i Sołujanowo nieopodal rzeki Żerespiei we włości swadyckiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANA JANA SZWAJKOWSKIEGO

Jan Szwaykowski otrzymuje wymiar derewni Czyżowo, Załuże Większe, Nikonowo nad rzekami Chmość, Sławica we włości … Więcej

DANINA JMP JANA STABROWSKIEGO

Jan Stabrowski otrzymuje wymiar miejscowości Truchonowo, Mikulino, Radikowo, Oziereczk, Nawalnowo, Zającowo i pustoszy Sierkiejowo nad … Więcej

DANINA JMP KAZIMIERZA HORODEYSKIEGO

Dworzanina JKM Kazimierz Horodeyski otrzymuje wymiar derewni Pilipowo, Borowikowo, Kisielowo, Dziahilowo, Bielkowo oraz pustoszy Starosiel, … Więcej

DANINA NA KOŚCIÓŁ SPASA ŚWIĘTEGO

Ojcom jezuitom kolegium smoleńskiego. Jag 906, s. 254 (wg pierwotnej numeracji). Skan 242. Jezuita Jan Umiastowski … Więcej

DANINA PANA JERZEGO HARABURDY

  Jag 906, s. 258 (wg pierwotnej numeracji). Skan 243. Jerzy Kazimierz Haraburda otrzymuje wymiar wioski … Więcej

DANINA OJCOM JEZUITOM DANA W PNIOWIE

Jag 906, s. 259 (wg pierwotnej numeracji). Skan 244. Jan Umiastowski jezuita i rektor kolegium … Więcej

DANINA PANA WOJCIECHA PERSZKA 

Jag 906, s. 262 (wg pierwotnej numeracji). Skan 247. Wojciech Perszek vel Pierzszek otrzymuje wymiar … Więcej

(...)

DANINA PANA JERZEGO BUDZISZEWSKIEGO

Pułkownika KJM Jag 906, s. 263 (wg pierwotnej numeracji). Skan 248. Jerzy Budziszewski otrzymuje wymiar … Więcej

Danina p. Krzysztofa Kieszkowskiego

Jag 906, s. 267 (wg pierwotnej numeracji). Skan 252. Krzysztof Kieszkowski otrzymuje wymiar derewienki Haponowo, … Więcej

(...)

DANINA PANA WALERIANA WYLEŻYŃSKIEGO

List przeciwny Waleriana Wyleżyńskiego z opisem wymiaru dziewięćdziesięciu włók w stanie wietlickim. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA WALERIANA GORZECKIEGO

Walerian Gorzecki deklaruje, że otrzymał wymiar pustoszy Tetrynki nad ruczajem Salenką we włości wietlickiej. Przepisał, … Więcej

Danina stara pana Adamowicza

Krzysztof Adamowicz otrzymuje wymiar derewienki Hrydzyno oraz pustoszy Maciejowo i Kastałanowo nad rzeczką Dziechowką we … Więcej

DANINA PANA STANISŁAWA MIEŃKOWSKIEGO

Stanisław Mieńkowski otrzymuje wioskę Korowino, pustosze Buczowo, Nielicowo, Piotrowe Sioło, Myszyno, Fiedorki, Rokinka we włości … Więcej

DANINA PANA PIOTRA ŚWIACKIEGO

Piotr Świacki otrzymuje wymiar derewienek Nowosiele, Wisienka, Sieprikino, Chołm, Koszelowo, Dubrowka we włości skaczkowskiej (bohorodzkiej) … Więcej

DANINA MINAJA IWANKOWICZA [za] ODWAGI [w boju]

Minaj Iwankowicz otrzymuje wymiar pustoszy Druzyna i Filipowicze we włości skaczkowskiej (bojhorodzkiej). Przepisał, zredagował i … Więcej

(...) (...)

DANINA JMP JERZEMU DIRMONTOWI SIWICKIEMU WOJSKIEMU WITEBSKIEMU

Jerzy Dirmont vel Dyrmont Siwicki otrzymuje wymiar poczynku Wacłowo i pustoszy Mikutkino, Tuhowo, Muszyno, Szantowo … Więcej

DANINA PANU ADAMOWI CHRZCZONOWICZOWI

Adam Chrzczonowicz vel Krzscząnowicz otrzymuje wymiar derewienki Kołpiewo i pustoszy Grykowo, Mitkowo nad rzeką Sosznią … Więcej

Danina pana Teofila Szwarcocha

Ziemianina JKM prowincji inflanckiej Inflantczyk Teofil Szwarcoch otrzymuje wymiar Wierzchowia, Spiczyna, Dudzina, Dunajowa, Mścisławia, Antulinowa, … Więcej

Danina Pana Gotharda Niżyńskiego

Gotard Niżyński Inflantczyk otrzymuje wymiar dwudziestu włók w Sucharowie i Hłuszakowie we włości bielskiej województwa … Więcej

DANINA PANA KAROLA SMITA

Karol Szmit otrzymuje wymiar dwudziestu pięciu włók w wioskach Jelmiakowie, Kładuszkinie, Zehałowie, pustoszach Durandzino, Klimionki, … Więcej

(...) (...)

DANINA PANA DYTRYCHA WILHERDA {Inflantczyk}

Inflantczyk Dytrych Wilherd otrzymuje wymiar wioski Audiejowo, Siemionowo oraz pustosz Zanino, Korzeniowo i pół pustoszy … Więcej

DANINA PANA STANISŁAWA JACKOWSKIEGO

Stanisław Jackowski otrzymuje wymiar wioski Koczerhyno, pustoszek Szpekino, Simakowo, Osipowo we włości juriewskiej nad rzekami … Więcej

DANINA PANA JĘCZMIŃSKIEGO

Niejaki pan Jęczmiński otrzymuje wymiar wioski Ciuhino, pustoszy Podwojskie, Burnosowo we włości juriewskiej nad rzeką … Więcej

DANINA PANA HENDRYCHA RAMA

Kurlandczyk Hendrych Ram otrzymuje wymiar wioski Szewnino, Miszkowo, pustoszy Kononowo, pustynki Hrydzino we włości juriewskiej … Więcej

DANINA PANA JANA WOLIŃSKIEGO

Przepisał zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 317 (wg pierwotnej numeracji). Skan … Więcej

DANINA PANA JANA BUCHOLDCA

Przepisał, zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 318 [skan 287] Jan Bucholdc … Więcej

DANINA PANA PIOTRA JAŹWIŃSKIEGO

Jag 906, s. 319 (wg pierwotnej numeracji) skan 288. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub … Więcej

(...) (...)

Danina Jana Hochmana

Jag 906, s. 323 (wg pierwotnej numeracji) [skan 292] Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego … Więcej

Danina Andrzeja Zielińskiego

Andrzej Zieliński otrzymuje wymiar Markowa i Supranowa nad rzeką Naczą we włości bielskiej. Przepisał i … Więcej

DANINA PANA PHILIPA BUCHOLDCA

Przepisał, zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 331 (wg pierwotnej numeracji). Skan … Więcej

DANINA PANA BERNATA OTMINKA

Przepisał, zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 332 (wg pierwotnej numeracji). Skan 297. … Więcej

DANINA PANA JANA PASZKOWSKIEGO

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 333 (wg pierwotnej numeracji). Skan … Więcej

Ograniczenie miasta Dorohobuża

Miasto Dorohobuż otrzymuje wymiar swoich granic. Przepisali Jakub Brodacki i (część druga) Władymir Prochorow. Zlokalizował … Więcej

DANINA TATARÓW WE WŁOŚCI SIEMLOWSKIEJ

Wprowadzenie Czerwona chorągiew tatarska ze znakiem niebieskim została ustanowiona przez Zygmunta III Wazę dnia 12 … Więcej

Danina Pana Daniela Cielińskiego

Jag 906 s. 371 (wg pierwotnej numeracji) [skan 324] Daniel Cieliński [Sielieński?] otrzymuje wymiar wioski … Więcej

Danina pana Tymofieja Kozuna

Jag 906, s. 372 wg pierwotnej numeracji [skan 325] Przepisał i zredagował Jakub Brodacki. Adam … Więcej

Danina Jakuba[?] Probulewicza

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 377 (wg pierwotnej numeracji) [skan … Więcej

Danina pana Andrzeja Lipskiego

Jag 906, s. 378 [skan 327] Andrzej Lipski otrzymuje wymiar daniny w ujeździe dorohobuskim. Przepisał, … Więcej

DANINA PANA STANISŁAWA KEŁPIŃSKIEGO

Jag 906, s. 379 (wg pierwotnej numeracji). Skan 328. Stanisław Kełpiński otrzymuje wymiar pustoszy Taterowo … Więcej

Danina pana Jana Sołtyka (i Iwana Lepunowskiego)

Przepisał, zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 381 [skan 330]  Adam Zaręba … Więcej

Danina PP Piotra i Chwiedora Sołtyków

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 283 [skan 332] Adam Zaręba … Więcej

Danina Pawła Sołtyka

DANINA PANA PAWŁA SOŁTYKA we włości wiedrowskiej z dnia 6[?] sierpnia 1634 roku, Jag 906, … Więcej

DANINA PANA KONSTANTEGO UHLIKA

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906 s. 388 [skan 337] Adam Zaręba … Więcej

DANINA PANA JANA SPONDOWSKIEGO

Jan Spondowski otrzymuje wymiar derewienek Bujanowo, Łykowo, Janiowo, Bhadowo i poczynków Hordziejowo, Oleszkowo nad rzeczką … Więcej

DANINA JMP JANA MILEWSKIEGO (PIERWSZA)

Jan Milewski otrzymuje we władanie derewienkę Usochy we włości dąbrowieńskiej nad rzeką Ruchą. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA JMP JANA MILEWSKIEGO (DRUGA)

Jan Milewski otrzymuje wymiar derewienki Usochy, poczynków Karpniowo, Pieczonki, Charszyno, Bierły nad rzeką Ruchą we … Więcej

(...)

DANINA PANA JANA TRZICZEWSKIEGO

Jan Trzyczewski otrzymuje wymiar pustoszy Rudomka nad rzeczką Krywlanką w Prawłyszkach. Jag 906, s. 403 … Więcej

DANINA JMP STETKIEWICZA

Jan Stetkiewicz otrzymuje wymiar miejscowości Kotkowo, Bykowo, Łużkowo, Aliciwla [?], słobodka Klemiencia, Nimejkowo, Owsiakowo, Duchacino, … Więcej

DANINA PANA ANDRZEJA KALISZEWSKIEGO

Andrzej Kaliszewski otrzymuje wymiar włók osiem nad Wiechrą i Orlanką we włości dąbrowieńskiej, jako część … Więcej

Danina Wojciecha Polkowskiego

Wojciech Polkowski otrzymuje wymiar pewnych uroczysk w stanie katyńskim, nad rzeczką Zajawianką, Wiązowną i Obinką. … Więcej

Danina pana Waleriana Dameńskiego

Walerian Dameński otrzymuje wymiar pustoszy Białowusowo we włości katyńskiej nad rzeczką Wiazowką. Przepsiał, zredagował i … Więcej

DANINA JMP JANUSZA BYKOWSKIEGO

Janusz Bykowski otrzymuje wymiar gruntu do paszni dodanego do jego pierwszej daniny w Jurach. Pasznia … Więcej

(...) (...)

DANINA JMP STANISŁAWA NASZCZYŃSKIEGO

Stanisław Naszczyński otrzymuje wymiar Starego Budziska Ibramowego we włości iwanowskiej nad rzeką Berozyną. Przepisał, zredagował … Więcej

(...)

Danina Walentego Raroga

Walenty Raróg otrzymuje wymiar pustoszy Halino, Owinowskie, Dziedzińskie, Kuźmiszczowo, Czarny, poczynków Niwiny, Bujanowo Większe i … Więcej

DANINA JM KNIAZIA MIKOŁAJA BOROWSKIEGO PODSTOLEGO ŻMUDZKIEGO

Mikołaj Borowski otrzymuje wymiar derewni Buławica, Borowskie i pustoszy Łobkowo, Bowinowo, Litwinowo, Połajkowo, Ziahino, Polanowo … Więcej

DANINA JMP JERZEGO JURZYCA ROTMISTRZA JKM

Jerzy Jurzyc otrzymuje wymiar pustoszy Błotowo, Gładkowo, Stare Budzikowo, Stare Budzisko Małe, Budziszcze Stare we … Więcej

DANINA PANA ANDRZEJA Z SYNEM IWANEM KOLENOWEGO.

Panowie Kolenowi otrzymują wymiar derewni Kolenowo i poczynku Ahanino we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

ODMIANA JMP JANA WOJEWÓDZKIEGO

Jan Wojewódzki otrzymuje odmianę sianożęci za sianożęci oddane Jakubowi Karolowi Madalańskiemu. Sianożęci te pozyskane, znajduja … Więcej

Danina pana Trojana Szyłowskiego

Jag 906, s. 439 (wg pierwotnej numeracji). Skan 382. Trojan Szyłowski otrzymuje wymiar derewni Kniaże Sioło, … Więcej

Danina Jakuba Madalańskiego

Jag 906, s. 441 (wg pierwotnej numeracji). Skan 383. Jakub Madalański otrzymuje derewnie Charyno, Karłowo, … Więcej

Danina pana Macieja Poniatowskiego [1]

Jag 906, s. 440 (wg pierwotnej numeracji). Skan 383. Maciej Poniatowski otrzymuje wymiar derewni Pawluchino, … Więcej

Danina p. Macieja Poniatowskiego [2]

Jag 906, s. 443 (wg pierwotnej numeracji). Skan 386. Maciej Poniatowski otrzymuje wymiar majątku Stanisława Oleckiego, … Więcej

Danina Stanisława Pukszty

Jag 906, s. 446 (wg pierwotnej numeracji). Skan 388. Stanisław Pukszta otrzymuje wymiar gruntów we włości … Więcej

Danina pana Rafała Szaniawskiego

Jag 906, s. 447 (wg pierwotnej numeracji). Skan 389. Rafał Szaniawski otrzymuje wymiar derewienki Tyszyno [?] … Więcej

Danina JMPana Jana Meszczeryna

Jag 906 s. 451 (wg pierwotnej numeracji). Skan 392. Jan Meszczeryn otrzymuje wymiar dwustu włók … Więcej

Danina p. Jerzego Potemkina

Jag 906, s. 454 (wg pierwotnej numeracji). Skan 394. Jerzy Potemkin otrzymuje wymiar pustoszy Głuchowo, Iwkowo, … Więcej

Danina pana Jana Ciechanowieckiego

Jan Ciechanowiecki otrzymuje wymiar wiosek Sozonowo, Karabanowo, Hrudzino oraz pustoszy Oleniejowo i Fursowo nad rzeką … Więcej

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz